Uusia näkökulmia, uusia avauksia

WayStep Consulting Oy on vuonna 2007 perustettu, korkeaan laatuun panostava liikennesuunnittelun insinööritoimisto. Tarjoamme suunnittelu-, tutkimus- ja asiantuntijapalveluja.


Ajankohtaisia projekteja

Seuraamme aktiivisesti alan ja toimintaympäristön muutoksia. Viime aikoina työmme on painottunut erityisesti vahvasti liikennesektoria haastaviin ilmastotavoitteisiin ja ensimmäisen lakisääteisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman valmisteluun liittyviin tehtäviin.

Ajankohtaista

WayStepissä halutaan pysyä ajan hermoilla. Tämä tarkoittaa aktiivista osallistumista alan seminaareihin ja muihin tilaisuuksiin sekä jatkuvasti uudistuvia suunnitteluprojekteja.

Mitä on WayStep Consulting?

WayStep Consulting Oy on vuonna 2007 perustettu, korkeaan laatuun panostava insinööritoimisto. Yritys tarjoaa liikennesuunnittelualan suunnittelu-, tutkimus ja asiantuntijapalveluja. Yrityksessämme on laaja-alaista koulutusta, osaamista ja kokemusta erityyppisistä liikennesuunnittelualan toimeksiannoista. Toimialueemme on koko Suomi.

WayStepin osaamisalueita ovat liikennepolitiikan valmisteluun liittyvät tehtävät sekä liikennejärjestelmän ja liikkumisen palveluiden/julkisen liikenteen suunnittelu sisältäen strategiseen suunnitteluun, toimintamalleihin ja organisointiin, rahoitukseen ja palvelutasoon liittyvät selvitykset sekä rahoitushakemusten valmistelu.

Korkea laatu on suunnittelutuotteittemme tunnusmerkki. Korkea laatu tarkoittaa suunnitelmien käyttökelpoisuutta ja hyödynnettävyyttä, viimeisimmän tiedon käyttöä, virheettömyyttä sekä selkeää ja korkeatasoista raportointia ja/tai aineistojen esittelyä.

Ota yhteyttä

Palvelut ja referenssit

Osallistumme laajasti valtakunnallisiin ja alueellisiin liikennejärjestelmän ja liikkumisen palveluiden kehittämisprojekteihin ja selvityksiin. Alueiden ominaispiirteiden ja eroavaisuuksien tuntemus muodostaa hyvän pohjan erityyppisille suunnittelutoimeksiannoille.

Valtakunnallisia ohje- ja selvitystöitä

Lue lisää

Liikennejärjestelmäsuunnittelua

Lue lisää

Alueellista liikkumisen palveluiden ja logistiikan suunnittelua

Lue lisää

Rahoitushakemuksiin liittyviä töitä

Lue lisää