Opas joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille

Kohti monipuolisempia liikenteen järjestämistapoja ja liikkumisen palveluita -julkaisu on tieliikenteen toimivaltaisille viranomaisille tarkoitettu opas. Waystep ja Strafica vastasivat oppaan laatimisesta. Henriika toimi projektipäällikkönä.

Joukkoliikenteen järjestämisen toimintaympäristö on jo muuttunut ja muuttuu merkittävästi. Laki liikenteen palveluista (320/2017) ja muu julkisen liikenteen murros, tiukentuneet ilmastotavoitteet, maantielain uudistus ja liikennehallinnon virastouudistukset muokkaavat julkisen liikenteen toimintaympäristöä ja -kenttää uudenlaiseksi.

Muuttuvassa tilanteessa on syytä tarkastella minkälaisia mahdollisuuksia ja odotuksia murroksesta aiheutuu tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten joukkoliikenteen suunnitteluun ja toimintamalleihin.

Palvelutarjonnan monipuolistumista ja erilaisten kuljetusten yhteensovittamista tehdään alueilla monin eri tavoin. Oppaan tarkoituksena on antaa konkreettisten esimerkkien avulla ideoita joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille ja muille kuntien liikennepalveluista vastaaville.


Muita uutisia