ProjektiJoukkoliikenteen näkymät Suomessa

Kuvaus liikenteenharjoittajien näkökulmasta

Työssä selvitettiin laajalla haastattelukierroksella tieliikenteen toimivaltaisten viranomaisten odotuksia joukkoliikenteen palveluille ja yhteistyölle liikenteenharjoittajien kanssa. Selvitysten pohjalta muodostettiin asiantuntijanäkemys joukkoliikenteen tulevaisuuden näkymistä ja asioista, joihin liikenteenharjoittajien kannattaisi mahdollisesi varautua. Selvityksen tavoitteena oli tuottaa tietoa liikenteenharjoittajille ja herättää keskustelua yhteistyöstä toimivaltaisten viranomaisten kanssa.

Tilaaja: Linja-autoliitto ry
Toteutus 2019

Linkki raporttiin: (julkaisematon)