Kohti monipuolisempia liikenteen järjestämistapoja ja liikkumisen palveluita

Opas joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille

Laadittiin joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille tarkoitettu opas, jota voidaan hyödyntää myös liikennejärjestelmätyössä. Aihepiireinä olivat mm. suunnittelu, hankinta, lippu- ja maksujärjestelmien sekä matkaketjujen kehittäminen.

Työ toteutettiin yhdessä Strafica Oy:n kanssa. WayStep vastasi projektin vetämisestä.

Raportti

Tilaaja: Traficom
Toteutus: 2019