Kuntien välisen joukkoliikenteen kustannusjaon muuttaminen kuntarajat ylittävillä linjoilla

Tavoitteena on laatia Oulun seudun kuntien välisen joukkoliikenteen kustannustenjakoselvitys kuntarajat ylittävillä linjoilla.

Työssä kuvataan kustannustenjaon nykytilanne Oulun seudulla, esitetään esimerkkejä muiden kaupunkiseutujen käytännöistä sekä määritetään vuorovaikutuksessa kuntien kanssa kustannusjakomallin tavoitteet ja käytettävät kriteerit. Konsultti suunnittelee vaihtoehtoiset kustannusjakomallivaihtoehdot ja testaa niiden toimivuutta. Käyttöön otettava malli valitaan kuntahaastattelujen ja lausuntokierroksen pohjalta.

Tilaaja: Oulun kaupunki
Toteutus: 2020 (työ käynnissä)