Linkki tulevaisuuteen 2030

Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kehittämisohjelma

Linkki tulevaisuuteen 2030 on laaja kaupunkiseudun joukkoliikenteen kehittämisen ylätason poliittinen kehittämisohjelma etenemispolkuineen ja vaikutusarvioineen. Työssä määritettiin Jyväskylän seudun joukkoliikenteen kehittämisen tavoitteet ja määritettiin kehittämisohjelma tavoitteisiin pääsemiseksi.  Selvitettävänä olivat liikenteen järjestämistapavaihtoehdot sekä linjaston, markkinoinnin ja hinnoittelun periaatteet ja eri vaihtoehtojen vaikutukset. Työ toteutettiin tiiviissä vuorovaikutuksessa kuntien ja poliittisen päätöksenteon kanssa.

Työ laadittiin työyhteenliittymänä, jonka muut jäsenet olivat Strafica Oy ja NFC Group Finland Oy. WayStep toimi työn projektipäällikkönä.

Raportti

Tilaaja: Jyväskylän kaupunki ja seudun kunnat
Toteutus 2018-2019


Muita projekteja