Oulun seudun liikenne 2030

Liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen

Vuonna 2015 valmistuneen Oulun seudun liikenne 2030 suunnitelman päivitystyö toteutettiin viidessä osavaiheessa: nykytilan analysointi ja toimenpideohjelma, seudun toimijoiden yhteiset työpajat, tavoitteet ja toimintalinjaukset, kärkihankkeet sekä raportointi. Tehtävänä oli selvittää vuonna 2015 valmistuneen liikennejärjestelmäsuunnitelman toteutusaste sekä uusia ja päivittää toimenpidelistat. Tämän jälkeen tavoitteet ja toimintalinjaukset työstettiin laajassa vuorovaikutuksessa useissa työpajoissa kahdessa osaprojektissa. Konsultin tehtävänä oli työpajojen fasilitointi ja tulosten kirjaaminen ja tiivistäminen. Kärkihankkeet kirjailtiin MAL-sopimusneuvotteluja varten ja kaikki osavaiheet raportoitiin tiiviinä yhteenvetoraporttina syksyllä 2019. Suunnitelma on tarkoitus hyväksyä keväällä 2020 MAL-sopimuksen yhteydessä.

Tilaaja: Sitowise/Oulun kaupunki
Toteutus: 2017-2019


Muita projekteja