Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutaso, esiselvitys ja koordinaattorin tehtävät

Uudenmaan ELY-keskuksen palvelutason määritystyön muodostuu esiselvityksestä, alueille yhteisestä nykytilanteen analyysista, alueellisesta palvelutasosuunnittelusta sekä yhteenveto- ja koordinointityöstä.

Tavoitteena on uudistaa palvelutason määrittelyprosessia ja varmistaa eri alueille tehtävien määrittelyjen laadukas ja keskenään vertailukelpoinen toteutus. Waystep on yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa vastannut esiselvityksestä ja nykytilan analyysistä. WayStep tulee vastaamaan myös alueellisten suunnitelmien koordinointityöstä.

Tilaaja: Uudenmaan ELY-keskus
Toteutus: 2020 (työ käynnissä)


Muita projekteja