Alueellista liikkumisen palveluiden ja logistiikan suunnittelua

Joukkoliikenteen eri muodot muodostavat rungon liikkumisen palveluiden kokonaisuudelle. Haasteena voi olla matkustustarpeiden ja julkisen rahoituksen kohtaaminen, markkinaehtoisen ja PSA-liikenteen yhteensovittelu tai vaikkapa toimintamallien kehittäminen.


 • Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen, esiselvitys. 2020. (Uudenmaan ELY-keskus, yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa)
 • Julkisten ja yksityisten toimijoiden toimintamalli liityntäpysäköinnin edistämisessä, (Pirkanmaan liitto, yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa), 2019-, projektipäällikkö
 • Selvitys Pohjois-Savon ELY-keskuksen lippu- ja maksujärjestelmästä, (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2019, projektipäällikkö
 • Pirkanmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutaso, (Pirkanmaan ELY-keskus) 2019, projektipäällikkö
 • Keski-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutaso, (Keski-Suomen ELY-keskus) 2019, projektipäällikkö
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutaso, (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 2019, projektipäällikkö
 • Valtatie 5 Iisalmi-Kuopion joukkoliikenteen kehittäminen (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2019, projektipäällikkö
 • Kotkan–Haminan seudun joukkoliikenteellinen saavutettavuus (Cursor Oy, yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa), asiantuntija
 • Kempeleen palveluliikenteen kehittäminen, esiselvitys. (Kempeleen kunta), 2019 projektipäällikkö.
 • Julkisen henkilöliikenteen organisointi Uudenmaan ELY-keskuksen alueella (Uudenmaan ELY-keskus), 2018-2019, projektipäällikkö
 • Linkki tulevaisuuteen 2030, Jyväskylän joukkoliikenteen kehittämisohjelma, (Jyväskylän kaupunki), 2018-2019, projektipäällikkö
 • Pohjois-Pohjanmaan maakunnan julkisen henkilöliikenteen järjestäminen. (Pohjois-Pohjanmaan liitto), 2018, Projektipäällikkö.
 • Tehtävät ja toimintamalli julkisen henkilöliikenteen ja sote-kuljetusten järjestämisessä Pohjois-Savossa (Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Savon ELY-keskus), 2018, Projektipäällikkö.
 • Tehtävät ja toimintamalli julkisen henkilöliikenteen järjestämisessä Pirkanmaalla (Pirkanmaan liitto), 2018, Projektipäällikkö.
 • Oulun kaupunkiseudun joukkoliikenteen palvelutaso (Oulun seudun kunnat), 2017 Projektipäällikkö.
 • Selvitys Uudenmaan kuntien ja ELY-keskuksen julkisen henkilöliikenteen rahoituksesta (Uudenmaan ELY-keskus 2016 ja 2017), projektipäällikkö
 • Jyväskylä–Äänekoski joukkoliikennetarjonnan järjestämistavan selvittäminen (Keski-Suomen ELY-keskus) 2017, projektipäällikkö
 • Julkisen henkilöliikenteen organisointi Itä-Suomen maakunnissa (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2017, projektipäällikkö
 • Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton vaikutusten arviointi Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskusten alueella (Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset) 2017, projektipäällikkö
 • Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen toimivalta-alueilla (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus) 2017, projektipäällikkö
 • Joukkoliikenteen palvelutason määrittely Itä-Suomen maakunnissa (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2017, projektipäällikkö
 • Julkisen henkilöliikenteen organisointi Pirkanmaalla 2019 (Pirkanmaan ELY-keskus) 2017, projektipäällikkö
 • Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasotöiden jatko- ja yhteenvetotyö sekä palvelutasopäätöksen laatiminen (Uudenmaan ELY-keskus) 2016-2017, projektipäällikkö
 • Varkauden lentoaseman liikenneyhteydet (Liikenne- ja viestintäministeriö) 2016-2017, projektipäällikkö
 • Kajaanin lentoaseman liityntäyhteydet (Kainuun liitto) 2016-2017, projektipäällikkö
 • Joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten toimivalta-alueilla (Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset, yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa) 2016, projektipäällikkö
 • Alajärven, Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin joukkoliikenne- ja henkilökuljetussuunnitelma (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kunnat) 2016-2017, projektipäällikkö
 • Itä-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittely (Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Porvoon kaupunki) 2016, projektipäällikkö
 • Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön -kehittämishanke (Työ- ja elinkeinoministeriö, Kainuun Sote), 2015, projektipäällikkö
 • Oulun lentoaseman raideliikenne -selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta, (Oulun kaupunki) 2014, projektipäällikkö
 • Joukkoliikenteen järjestämistavan uudistus, ennen – jälkeen tutkimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Keski-Savon ELY-keskuksen alueilla, (Pohjois-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset), 2013, projektipäällikkö
 • Oulun kaupungin joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten työryhmän esitykset (Oulun kaupunki), 2013, projektipäällikkö
 • Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan joukkoliikenteen palvelutasomittarit (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2015, projektipäällikkö
 • Pohjois-Savon ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutaso (3 maakuntaa: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala ja Etelä-Savo, Pohjois-Savon ELY-keskus), 2013, projektipäällikkö
 • Kainuun joukkoliikenteen palvelutaso, hankintastrategia ja liikennesuunnittelu, (Pohjois-Pohjanmaan ELY, Kainuun kunnat ja Kainuun Sote), 2015, projektipäällikkö
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutaso (2 maakuntaa: Etelä-Karjala ja Kymenlaakso, Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 2015, asiantuntija, vastuu kuntatyöskentelystä ja rahoitustarkasteluista
 • Pohjois-Karjalan joukkoliikennehankinnat ja kuntien kuljetusten integrointi (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2015, projektipäällikkö
 • Ylä-Savon joukkoliikennehankinnat ja kuntien kuljetusten integrointi (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2015, projektipäällikkö
 • Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutason suunnittelu (WSP Finland Oy/Oulun seudun kunnat) 2010-2011, projektipäällikkö
 • Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma (Sito Oy/Oulun seutu, yhdessä Rambollin kanssa) 2011-, asiantuntija
 • Pohjois-Savon ELY-keskuksen joukkoliikenteen hankintastrategia (Pohjois-Savon ELY-keskus), 2013, projektipäällikkö
 • Keski-Savon talousalueen henkilökuljetusten kokonaissuunnitelma, vaihe 2.
  Seudun logistiikkayksikön toiminnan käynnistäminen (Liikennevirasto) 2013
 • Oulun seudun linjasto- ja aikataulusuunnitelma (WSP Finland Oy/Oulun kaupunki) 2012, asiantuntija
 • Kajaanin paikallisliikennesuunnitelma (Kajaanin kaupunki) 2012-, projektipäällikkö
 • Uuden Oulun sisäisen kuljetuslogistiikan selvitys (EP-logistics Oy/Oulun kaupunki) 2012, asiantuntija
 • Joukkoliikenteen toimivaltakysymykset Siilinjärvi-Kuopio alueella
  (Siilinjärven kunta, Pohjois-Savon ELY) 2011, projektipäällikkö
 • Oulun joukkoliikenteen asukaskysely (Sito Oy/Oulun kaupunki) 2011, asiantuntija
 • Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kaupunkiseutujen joukkoliikenteen ja henkilökuljetuksen organisointiselvitys (Jyväskylän kaupunki, Kuopion kaupunki, Joensuun kaupunki, Länsi-Suomen ELY, Pohjois-Savon ELY) 2010, projektipäällikkö