Liikennejärjestelmäsuunnittelua

Liikennejärjestelmäsuunnittelu on pitkän tähtäimen suunnittelua, jossa kokonaisuuksien hallinta ja erilaisten vaikutusketjujen tunnistaminen ovat keskiössä. Erityisen mielenkiintoiseksi liikennejärjestelmäsuunnittelun tekee tällä hetkellä uudet suunnittelutasot ja niiden vuorovaikutus.


 • Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman raportointi, (Sitowise/Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY) 2019, projektipäällikkö
 • Pohjois-Pohjanmaan maakunnan liikennestrategia, (Ramboll Finland Oy/Pohjois-Pohjanmaan liitto) 2019, asiantuntija
 • Ruotsin asemanseutukehityksen toimintamallin soveltamismahdollisuudet Suomessa. (Liikennevirasto) 2017.
 • Selvitys Ruotsin tavasta toteuttaa pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa ja rahoittaa liikenneinfraa – Soveltamismahdollisuudet Suomen asemaseutujen kehittämisessä. (Liikennevirasto) 2017.
 • Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toimenpideohjelma, (Sitowise/Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY) 2018, projektipäällikkö
 • Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman tavoitteet, (Sito Oy/Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY) 2018, projektipäällikkö
 • Oulun seudun liikenne 2015 -suunnitelman toteutumisen analysointi ja toimenpidelistan päivittäminen, (Oulun seudun kunnat, Pohjois-Pohjanmaan ELY) 2017, projektipäällikkö
 • Liikenneviraston toimintaperiaatteet asemaseudulla, (Liikennevirasto) 2018, projektipäällikkö
 • Solmupaikkojen kehittäminen osana liikennejärjestelmätyötä ja asemanseutujen suunnittelua. Koontiraportti kehittämishankkeesta. (Liikennevirasto) 2017.
 • Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit. A-osatehtävä. Liikenneviraston tutkimuksia ja selvityksiä 35/2017. (Liikennevirasto) 2017.
 • Asemanseudun suunnittelun toimintalinjat Liikennevirastossa, toimintamallien koonti (Liikennevirasto) 2016-2017, projektipäällikkö
 • Pitkien matkojen ja kuljetusten palvelutaso (Liikennevirasto) 2013, projektipäällikkö
 • Liikennejärjestelmän nykytilan kuvaus asiakastarpeiden näkökulmasta (Liikennevirasto, PITO-työ) 2014, projektipäällikkö
 • Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan liikennejärjestelmä- ja raideliikenteen yhteysselvitys 2013 (Sito Oy:n alikonsulttina), projektisihteeri
 • Pitkämatkaisen liikenteen palvelutason määrittäminen (Ramboll Finland Oy/Liikennevirasto) 2012, asiantuntija
 • Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) tulevaisuus- ja rahoitustarkastelut, 2013 (YY-Optima Oy/Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä), rahoitusasiantuntija
 • Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, projektisihteerin tehtävät, 2013 (Strafica Oy/Oulun seudun kunnat, ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto)
 • Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, joukkoliikenne
  (Sito Oy/Savonlinnan seudun kunnat) 2012, asiantuntija
 • Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma, projektisihteerin tehtävät
  (Linea Konsultit Oy/Kainuun kunnat) 2012, projektisihteeri
 • Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma, joukkoliikenteen kehittämisstrategia
  (Sito Oy/Keski-Suomen liitto) 2012, asiantuntija
 • Rauman henkilöliikenteen esiselvitys (VR Track Oy/Rauman kauppakamari, yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa) 2012, asiantuntija
 • Lapin maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja Länsi-Lapin liikenneselvitys,
  (SITO Oy/Lapin Liitto) 2010–2011, asiantuntija
 • Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, Joukkoliikenteen kehittämisohjelma
  (Strafica Oy/Jyväskylän kaupunki) 2010, joukkoliikenneselvityksen projektipäällikkö
 • Liikennejärjestelmätyön vaikuttavuus suurilla kaupunkiseuduilla (Strafica Oy/Tiehallinto) 2009, asiantuntija
 • Kainuun runkoliikenteen kehittämissuunnitelman 2004–2007 päivitys
  (Ramboll Finland Oy/Kainuun maakunta kuntayhtymä) 2009, asiantuntija