Rahoitushakemuksiin liittyviä töitä

Rahoitushakemusten lähtökohdat voivat olla erilaisia. Sinulla voi olla tiedossasi tärkeä hanke, jolle tulee löytää sopiva rahoitusmuoto. Tai sinulla voi olla rahoituskanava, mutta sopiva hanke puuttuu. Tai hanke ja rahoituslähde ovat selviä, mutta hakemukseen tarvitaan piinkovat perustelut. Kaikissa tapauksissa tarvitaan yhdessä ideointia ja selkeiden perusteiden kirjaamista.


 • CEF, Connecting Europe Facility, Lentoradan ratasuunnitelma, (Suomi-rata Oy), 2024, asiantuntija
 • CEF, Connecting Europe Facility, Military Mobility, Torniojoen ylittävä silta (Väylävirasto), 2023, projektipäällikkö
 • CEF, Connecting Europe Facility, Military Mobility, Valtatie 6 Korian kohta (Väylävirasto), 2023, projektipäällikkö
 • CEF, Connecting Europe Facility, Lentoradan YVA ja yleissuunnitelma, (Suomi-rata Oy), 2022, projektipäällikkö
 • CEF, Connecting Europe Facility, Military Mobility, Valtatie 6 Korian kohta (Väylävirasto), 2022, projektipäällikkö
 • CEF, Connecting Europe Facility, Military Mobility, Oritkarin sataman kolmioraide (Väylävirasto), 2021, projektipäällikkö
 • CEF, Connecting Europe Facility, Lentoradan YVA ja yleissuunnitelma (Suomi-rata Oy), 2021, projektipäällikkö
 • REFLOW 2 rahoitushakemuksen valmistelu Tampere–Oulu ratahankkeen suunnitteluun, (Väylävirasto, yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa), 2021, asiantuntija

 

 • CEF, Connecting Europe Facility, MAP, Vantaan ratikka, CEF-rahoitushakemuksen laatiminen, (Vantaan kaupunki, yhdessä Ramboll Finland Oy:n kanssa), 2019–2020, projektipäällikkö
  • Laadittiin rahoitushakemus Vantaan ratikan suunnittelusta osana pääkaupunkiseudun ratikkaverkon laajentamista. Haettu tukisumma 10,15 M€.
 • CEF, Connecting Europe Facility, Verkkojen Eurooppa -ohjelma, Kemin satama, kevät 2019
  • Selvitimme tukihakemuksen edellytyksiä, mutta jouduttiin toteamaan, että Kemin sataman suunnitteluvalmius ei ollut riittävä. Päätettiin siirtää hakemista.
 • Helsinki Multimodal Urban Node, CEF 2015 liikenne -rahoituksen seurannassa, raportoinnissa ja yhteydenpidossa avustaminen (Finavia, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2016–2021, projektipäällikkö
  • CEF tuen käytön seuranta ja raportointi Finavian apuna. Toimin projektipäällikkönä ja Strafica Oy alikonsulttina.
 • CEF Blending 1st cut-off haun rahoitushakemuksen laatiminen Finavialle, projektipäällikkö.
  • Finavialle laatimamme The Multimodal Travel Centre of Helsinki Airport– hankkeen rahoitushakemus menestyi loistavasti CEF Blending 1st cut-off haussa saaden 7,38 miljoonaa euroa EU-tukea Helsinki-Vantaan lentoaseman kehittämishankkeen toteutukseen. Toimin hakemuksen laatimisen projektipäällikkönä ja Strafica Oy alikonsulttina.
 • Connecting Europe Facility 2014-2020, TRANSPORT CALLS FOR PROPOSALS 2015, Finavian hakemuksen valmistelu (Finavia, yhdessä Strafica Oy:n kanssa), 2015–2016.
  • Vastasin Helsinki Multimodal Urban Node -hankkeen rahoitushakemuksen valmistelusta. Hakemus menestyi vuoden 2015 CEF liikenne -haussa ja hankkeelle myönnettiin 2,25 M€:n rahoitus. Toimin projektipäällikkönä ja Strafica Oy alikonsulttina.
 • Konsultointia EU-tukiin Finavialle (Finavia, yhdessä Strafica Oy:n kanssa), 2015
  • Hankkeessa selviteltiin Finavian mahdollisuudet saada tukea erilaisista hankehauista lentoaseman kehittämiseen. Toimin selvityksen projektipäällikkönä ja Strafica Oy alikonsulttina.
 • Sitran rahoittama Liikennealan kansallinen kasvuohjelma, 2018–2022
  • Valmistelin Pohjois-Savon liiton, ELY-keskuksen ja Sansian yhteisen rahoitushakemuksen. Hakemus ei menestynyt.
 • TEM hankehaku
  • Vastasin Kainuun sote-kuntayhtymän hankehakemuksesta työ- ja elinkeinoministeriön rahoitushaussa 2016. Hanke menestyi ja haettu rahoitus (25 000 euroa) saatiin.
 • TEKES rahoitushaku 2013
  • Yhdessä YY-Optiman kanssa laadittu Suunnitelmatulkki-hakemus sai 100 000 euron Toimin asiantuntijana.