Valtakunnallisia ohje- ja selvitystöitä

Valtakunnalliset ohje- ja selvitystyöt vaativat kokemusta ja ymmärrystä alueellisesta toiminnasta ja alueilla tunnetuista haasteista, sekä kykyä soveltaa eri tasoista tutkimustietoa käytäntöön.


 • Joukkoliikenteen näkymät Suomessa, kuvaus liikenteenharjoittajien näkökulmasta. Linja-autoliitto ry. 2020, projektipäällikkö.
 • Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisen suunnitteluprosessi, asiantuntijatehtävät (Liikennevirasto), 2019, projektipäällikkö
 • Ilmastovaikutusten arviointi joukkoliikenteen palvelujen ostot ja kehittäminen -momentin mukaisen valtion määrärahan käytöstä, (Traficom, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2019, asiantuntija.
 • Saavutettavuusselvitys: Tarkastelumallin kehittäminen valtakunnallisen henkilöliikenteen saavuttavuudelle. (Traficom, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2019, asiantuntija.
 • Taustaselvitys joukkoliikenteen tilakuvasta ja tavoitteellisesta kehityssuunnasta. (Traficom, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2019, asiantuntija.
 • Julkisen liikenteen suoritetilaston uudistaminen, (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2018, projektipäällikkö
 • Opas joukkoliikenteen toimivaltaisille viranomaisille, (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2018, projektipäällikkö
 • Henkilöliikenteen palveluiden sanasto (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2018, asiantuntija
 • Selvitys liikennepalvelulain mukaista seuranta- ja yhteensovittamistehtävistä (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2018, asiantuntija
 • Joukkoliikenteen valtionrahoituksen jatkoselvitys “Jovara 2” (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2016, projektipäällikkö
 • Kvalitatiivinen käyttäjätutkimus Forssan seudun liikkumispalveluiden kehittämisestä (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2016, projektipäällikkö
 • PSA-liikenteen suojan poistamisen vaikutukset liikennejärjestelmään (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa), asiantuntija
 • Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (Liikennevirasto) 2014, projektipäällikkö
 • Valtakunnallinen pysäkkistrategia, Pysäkkien palvelutaso (Liikennevirasto, yhdessä Linea Konsultit Oy kanssa) 2014, projektipäällikkö
 • Kaukoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Suomessa (KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy /LVM) 2011, pääsuunnittelija
 • Kaukoliikenteen palvelutason nykytila ja kehittämistarpeet
  (KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy /LVM) 2011, pääsuunnittelija
 • Lentoliikenne osana kaukoliikenteen palvelutasoa (LVM), 2013, projektipäällikkö
 • Valtakunnallinen pysäkkistrategia, Pysäkkiverkko (Liikennevirasto, yhdessä Linea Konsultit Oy kanssa) 2014, projektipäällikkö
 • Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin. Pro Gradu –tutkimus.  (Liikennevirasto) 2013–2014, asiantuntija
 • Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallintajärjestelmä (Liikennevirasto) 2013, projektipäällikkö
 • Palvelumuotoilu joukkoliikenteessä, esiselvitys (Liikennevirasto) 2013, asiantuntija
 • Uusien joukkoliikenteen järjestämistapojen tarpeet ja vaikutukset joukkoliikenteen rahoitukselle (Strafica Oy/LVM) 2012, asiantuntija
 • Maaseudun joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmäselvitys (Liikennevirasto) 2012, projektipäällikkö
 • Keski-Savon logistiikkayksikön perustaminen (Sito Oy/Liikennevirasto) 2012, projektipäällikkö
 • Ennakoiva joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten suunnittelu maankäytön suunnittelussa
  (TEKES) 2011–13, pääsuunnittelija
 • Julkisen liikenteen suoritetilaston kehittäminen, esiselvitys (Liikennevirasto) 2012, projektipäällikkö
 • Keski-Savon joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kokonaissuunnittelu – Liikenneviraston käyttöoikeussopimuspilotti (Sito Oy/Liikennevirasto) 2012, projektipäällikkö
 • Arki paremmaksi – joukkoliikenne toimivammaksi, joukkoliikenteen kehittämisohjelma
  (VTT/LVM), 2009, pääsuunnittelija
 • Joukkoliikenteen lipputukijärjestelmä ja hinnoittelu (Strafica Oy/LVM) 2008, asiantuntija
 • KETJU – keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen uudistus (VTT/LVM) 2008-2009, asiantuntija