Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

WayStepin projektit


Valtakunnallisia ohje- ja selvitystöitä

 • Helsinki Multimodal Urban Node, CEF 2015 liikenne -rahoituksen seurannassa, raportoinnissa ja yhteydenpidossa avustaminen (Finavia, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2016-
 • Joukkoliikenteen valtionrahoituksen jatkoselvitys "Jovara 2" (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2016
 • Connecting Europe Facility 2014-2020, TRANSPORT CALLS FOR PROPOSALS 2015, Finavian hakemuksen valmistelu (Finavia, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2015-2016
 • Konsultointia EU-tukiin Finavialle (Finavia) 2015-2016
 • PSA-liikenteen suojan poistaminen joukkoliikennelaista - Arviointi liikennejärjestelmän kannalta (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2015
 • Selvitys joukkoliikenteen valtionrahoituksesta (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2014
 • Liikennejärjestelmän nykytilan kuvaus asiakastarpeiden näkökulmasta (Liikennevirasto,
  PITO-työ) 2014
 • Lentoliikennestrategian skenaariovaihtoehtojen vaikutukset matkojen palvelutasoon
  (Liikenne- ja viestintäministeriö) 2014
 • Pysäkkien palvelutaso (Liikennevirasto, yhdessä Linea Konsultit Oy kanssa) 2014
 • Pysäkkiverkko (Liikennevirasto, yhdessä Linea Konsultit Oy kanssa) 2014
 • Joukkoliikennepalveluiden asiakaslähtöinen kehittäminen yhteissuunnittelun keinoin. Pro Gradu –tutkimus.  (Liikennevirasto) 2013–2014
 • Lentoliikenne osana kaukohenkilöliikenteen palvelutasoa (Liikenne- ja viestintäministeriö) 2013
 • Joukkoliikenteen palvelumuotoilu, esiselvitys (Liikennevirasto, yhdessä Movensen kanssa YY-Optiman alikonsulttina) 2013
 • Pitkänmatkaisen liikenteen palvelutasolinjaukset. Matkojen ja kuljetusten palvelutasohankkeen pilottiselvitys. (Liikennevirasto) 2013
 • Osallistuminen Löytöretki-työpajakokonaisuuteen (Liikennevirasto) 2013–2014
 • Joukkoliikenteen järjestäminen ja rahoitus kehyskaudella. Esimerkkitarkastelut kahden vaihtoehdon vaikutuksista Itä-Suomen joukkoliikennetarjontaan, kuntien kustannuksiin sekä asukkaiden liikkumismahdollisuuksiin (Pohjois-Savon ELY) 2013
 • Joukkoliikenteen rahoituksen ja henkilökuljetusten kustannusten hallintajärjestelmä (Liikennevirasto) 2013-2014
 • Uusien joukkoliikenteen järjestämistapojen tarpeet ja vaikutukset joukkoliikenteen rahoitukselle (Strafica Oy/LVM) 2012
 • Maaseudun lippu- ja maksujärjestelmät (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2012
 • Pitkämatkaisen liikenteen palvelutason määrittäminen (Ramboll Finland Oy/Liikennevirasto) 2012
 • Ennakoiva joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten suunnittelu maankäytön suunnittelussa
  (TEKES) 2011-2013
 • Julkisen liikenteen suoritetilaston kehittäminen, esiselvitys (Liikennevirasto) 2011
 • Keski-Savon joukkoliikenteen ja henkilökuljetusten kokonaissuunnittelu – Liikenneviraston käyttöoikeussopimuspilotti (Sito Oy/Liikennevirasto) 2011
 • Kaukoliikenteen tavoitteellinen palvelutaso Suomessa (KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy /LVM) 2011
 • Kaukoliikenteen palvelutason nykytila ja kehittämistarpeet
  (KPMG Julkishallinnon Palvelut Oy /LVM) 2011
 • Arki paremmaksi – joukkoliikenne toimivammaksi, joukkoliikenteen kehittämisohjelma
  (VTT/LVM) 2009
 • Joukkoliikenteen lipputukijärjestelmä ja hinnoittelu (Strafica Oy/LVM) 2008
 • KETJU – keskisuurten kaupunkiseutujen joukkoliikenteen uudistus (VTT/LVM) 2008-2009

 

Liikennejärjestelmäsuunnittelua

 • Solmupaikkojen kehittäminen osana liikennejärjestelmätyötä ja asemanseutujen suunnittelua - Asemanseutujen kehittämistyön toimintamallit (Liikennevirasto) 2017-
 • Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, tilannekatsaus ja toimenpideohjelma (Oulun kaupunki, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto) 2017-
 • Asemanseudun suunnittelun toimintalinjat Liikennevirastossa, toimintamallien koonti (Liikennevirasto) 2016-2017
 • Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan liikennejärjestelmäselvitys (Lapin Liitto, Sito Kuopio Oy:n alikonsulttina) 2014
 • Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (HLJ) tulevaisuus- ja rahoitustarkastelut
  (YY-Optima Oy/Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymä)
 • Oulun seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, projektisihteerin tehtävät (Strafica Oy/Oulun seudun kunnat, ELY-keskus, Pohjois-Pohjanmaan liitto)
 • Savonlinnan seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, joukkoliikenne
  (Sito Oy/Savonlinnan seudun kunnat) 2012
 • Kainuun liikennejärjestelmäsuunnitelma, projektisihteerin tehtävät
  (Linea Konsultit Oy/Kainuun kunnat) 2012
 • Keski-Suomen liikennejärjestelmäsuunnitelma, joukkoliikenteen kehittämisstrategia
  (Sito Oy/Keski-Suomen liitto) 2012
 • Rauman henkilöliikenteen esiselvitys (VR Track Oy/Rauman kauppakamari, yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa) 2012
 • Lapin maakunnan liikennejärjestelmäsuunnitelma ja Länsi-Lapin liikenneselvitys,
  (SITO Oy/Lapin Liitto) 2010-2011
 • Jyväskylän seudun liikennejärjestelmäsuunnitelma, Joukkoliikenteen kehittämisohjelma
  (Strafica Oy/Jyväskylän kaupunki) 2010
 • Liikennejärjestelmätyön vaikuttavuus suurilla kaupunkiseuduilla (Strafica Oy/Tiehallinto) 2009
  Kainuun runkoliikenteen kehittämissuunnitelman 2004-2007 päivitys
  (Ramboll Finland Oy/Kainuun maakunta kuntayhtymä) 2009

 

Alueellista joukkoliikenteen- ja logistiikan suunnittelua

 • Waltti-lippu- ja maksujärjestelmän käyttöönoton vaikutusten arviointi Keski-Suomen ELY-keskuksen ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen alueella (Keski-Suomen ELY-keskus ja Pohjois-Savon ELY-keskus) 2017-
 • Jyväskylä-Äänekoski joukkoliikennetarjonnan järjestämistavan selvittäminen (Keski-Suomen ELY-keskus) 2017
 • Julkisen henkilöliikenteen organisointi Pirkanmaalla 2019 (Pirkanmaan ELY-keskus) 2017
 • Uudenmaan ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutasotöiden jatko- ja yhteenvetotyö sekä palvelutasopäätöksen laatiminen (Uudenmaan ELY-keskus) 2016-2017
 • Kuntien henkilökuljetusten kilpailuttamisasiakirjat - Alajärven, Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin kunnat (Kunnat) 2017
 • Varkauden lentoaseman liikenneyhteydet (Liikenne- ja viestintäministeriö) 2016-2017
 • Kajaanin lentoaseman liityntäyhteydet (Kainuun litto) 2016-2017
 • Joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskusten toimivalta-alueilla (Pirkanmaan ja Keski-Suomen ELY-keskukset, yhdessä Linea Konsultit Oy:n kanssa) 2016
 • Kvalitatiivinen käyttäjätutkimus Forssan seudun liikkumispalveluiden kehittämisestä (Liikennevirasto, yhdessä Strafica Oy:n kanssa) 2016
 • Alajärven, Alavuden, Kuortaneen, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin joukkoliikenne- ja henkilökuljetussuunnitelma (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, kunnat) 2016-2017
 • Itä-Uudenmaan kuntien ja Uudenmaan ELY-keskuksen henkilöliikenneselvitys ja joukkoliikenteen palvelutasomäärittely (Uudenmaan ELY-keskus, Uudenmaan liitto, Porvoon kaupunki) 2016
 • MaaS-kehittämishanke: Maaseudun tuetut liikkumispalvelut kaikkien käyttöön (”MATKA”) (Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä) 2015-2016
 • Pohjois-Savon joukkoliikennehankinnat (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2015
 • Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen palvelutasomääritys ja joukkoliikennesuunnitelma
  (Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Sito Oy:n alikonsulttina) 2015
 • Selvitys henkilökuljetusten organisaatio-ja toimintamallien vaikutuksista Hämeenlinnan seudulla (Hämeenlinnan kaupunki) 2015
 • Ylä-Savon joukkoliikennehankinnat (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2015
 • Pohjois-Karjalan joukkoliikennehankinnat
  (Pohjois-Savon ELY-keskus, yhdessä Sito Oy:n kanssa) 2015
 • Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan joukkoliikenteen palvelutasomittarit
  (Pohjois-Savon ELY-keskus) 2015
 • Oulun lentoaseman raideliikenne - selvitys kysyntäpotentiaalista ja palvelutasosta
  (Oulun kaupunki) 2014
 • Oulun lentoaseman liityntäyhteyksien kehittämisselvitys (Pohjois-Pohjanmaan ELY,
  Pohjois-Pohjanmaan Liitto, Finavia) 2014-2015
 • Kainuun joukkoliikenteen palvelutasomääritys, liikenteen järjestämistapa ja liikennesuunnitelma (Pohjois-Pohjanmaan ELY) 2014
 • Pohjois-Savon ELY-keskuksen hankintakohteiden liikennesuunnittelu (Pohjois-Savon ELY) 2013
 • Tervon koulukuljetusten reittisuunnitelma (Tervo, Pohjois-Savon ELY-keskus) 2014
 • Oulun joukkoliikenteen ja kuljetusten työryhmän esitykset (Oulun kaupunki) 2013
 • Joukkoliikenteen järjestämistavan uudistus, ennen ja jälkeen -tutkimus Pohjois-Savon ELY-keskuksen ja Keski-Suomen ELY-keskuksen alueilla
  (Pohjois-Savon ELY, Keski-Suomen ELY) 2013-2017
 • Pohjois-Savon ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutason tarkistaminen ja hankintastrategia (Pohjois-Savon ELY) 2013
 • Pohjois-Savon ELY-keskuksen joukkoliikenteen palvelutason määrittäminen
  (Pohjois-Savon ELY) 2013
 • Keski-Savon talousalueen henkilökuljestusten kokonaissuunnitelma, vaihe 2.
  Seudun logistiikkayksikön toiminnan käynnistäminen (Liikennevirasto) 2012
 • Oulun seudun joukkoliikenteen linjasto- ja aikataulusuunnitelma
  (WSP Finland Oy/Oulun kaupunki) 2012
 • Kajaanin paikallisliikennesuunnitelma (Kajaanin kaupunki) 2012
 • Uuden Oulun sisäisen kuljetuslogistiikan selvitys (EP-logistics Oy/Oulun kaupunki) 2012
 • Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutaso- ja linjastosuunnitelma (Sito Oy/Oulun seutu, yhdessä Rambollin kanssa) 2011
 • Joukkoliikenteen toimivaltakysymykset Siilinjärvi-Kuopio alueella
  (Siilinjärven kunta, Pohjois-Savon ELY) 2011
 • Oulun joukkoliikenteen asukaskysely (Sito Oy/Oulun kaupunki) 2011
 • Oulun seudun joukkoliikenteen palvelutason suunnittelu (WSP Finland Oy/Oulun seudun kunnat) 2010-2011
 • Oulun joukkoliikenteen organisointi, esiselvitys (WSP Finland Oy/Oulun kaupunki) 2008
 • Jyväskylän, Kuopion ja Joensuun kaupunkiseutujen joukkoliikenteen ja henkilökuljetuksen organisointiselvitys (Jyväskylän kaupunki, Kuopion kaupunki, Joensuun kaupunki, Länsi-Suomen ELY, Pohjois-Savon ELY) 2010

 

Projektikoordinointia

 • Aluevastaavan tukipalvelut, Kainuun pilotti (Infrasuunnittelu Oy/Pohjois-Pohjanmaan ELY) 2011
 • Ajoneuvohallintokeskuksen tutkimustoiminnan koordinointi (Liidea Oy/AKE) 2007-2008