Ruotsin tapa toteuttaa pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa ja rahoittaa liikenneinfraa

Ajankohtainen selvitys Ruotsin tavasta laatia valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelma on valmistunut ja julkaistu Liikenneviraston julkaisusarjassa 50/2017.

Ruotsissa on toteutettu jo yli kymmenen vuotta pitkäjänteistä liikennepolitiikkaa liikenneinfran kehittämisessä. Tärkein lähtökohta on asiantuntijatyönä valmisteltava, ja alueiden ja valtion yhdessä laatima pitkän aikavälin 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma, joka laatimiseen on vakiintunut prosessi.

Selvityksessä kuvattiin Ruotsin 12-vuotisen liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnitteluprosessi keskittyen erityisesti valtion ja alueiden sekä liikennesektorin ja elinkeinoelämän yhteistyöhön. Selvityksessä pohditaan myös Ruotsin mallin hyödyntämismahdollisuuksia kotimaisessa liikennepolitiikan valmistelussa ja liikennejärjestelmäsuunnittelun kehittämisessä.

WayStep vastasi selvityksen laatimisesta yhdessä Sito Oy:n kanssa.


Muita uutisia