Uudenmaan joukkoliikenteen palvelutasomääritys, esittelytilaisuus 25.1.

Uudenmaan ELY-keskus ja Uudenmaan liitto ovat kutsuneet alueensa joukkoliikenteen, liikenteen sekä maankäytön asiantuntijat kuulemaan, mikä on Uudenmaan joukkoliikenteen nykytila ja lähivuosien tavoiteltu palvelutaso.

Uudenmaan ELY-keskus on laatinut ja vahvistanut toimivalta-alueensa joukkoliikenteen palvelutasotavoitteet vuosille 2017-2020. Alue kattaa Länsi-Uudenmaan, Itä-Uudenmaan, Keski-Uudenmaan sekä Forssan ja Riihimäen seudut. WayStep Consulting Oy on vastannut palvelutasopäätöksen valmistelusta alueellisten palvelutasotöiden pohjalta.


Muita uutisia